Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v

GPW: pierwszy dzień notowań akcji D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

...
Share
d32vd5v

19.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań akcji D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

Uchwała Nr 919/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.883.750 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki D.B.B. GREEN ENERGY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDBBGR00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GREENENER" i oznaczeniem "GRE". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v