Trwa ładowanie...
d4mpydu

GPW: pierwszy dzień notowań akcji ORZEŁ SA

...
Share
d4mpydu

02.11. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji ORZEŁ SA

Uchwała Nr 1130/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.125.555 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLORZL000092"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ORZLOPONY-PDA" i oznaczeniem "ORLA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu