Trwa ładowanie...
d13a8ae

GPW: pierwszy dzień notowań akcji PGS SOFTWARE S.A.

...

Share
d13a8ae

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji PGS SOFTWARE S.A.

Uchwała Nr 124/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki PGS SOFTWARE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki PGS SOFTWARE S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda: a) 416.639 (czterystu szesnastu tysięcy sześciuset trzydziestu dziewięciu) akcji serii E, b) 260.000 (dwustu sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii F - pod warunkiem dokonania w dniu 15 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSFTWR00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PGSSOFT" i oznaczeniem "PSW". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae