Trwa ładowanie...
d2a42fr
d2a42fr

GPW: pierwszy dzień notowań akcji PROXYAD S.A.

...
Share
d2a42fr

28.05. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji PROXYAD S.A.

Uchwała Nr 488/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PROXYAD S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.389.850 (pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PROXYAD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRXAD00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PROXYAD" i oznaczeniem "PXY". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2a42fr

Podziel się opinią

Share
d2a42fr
d2a42fr