Trwa ładowanie...
d3m2gdk

GPW: pierwszy dzień notowań akcji RSY

...

Share
d3m2gdk

21.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji RSY

Uchwała Nr 1391/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki RSY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki RSY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRSYSA00014": a) 2.832.000 (dwóch milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy) akcji serii A, b) 868.000 (ośmiuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RSY" i oznaczeniem "RSY". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3m2gdk

Podziel się opinią

Share
d3m2gdk
d3m2gdk