Trwa ładowanie...
dbqraum

GPW: Pierwszy dzień obrotu pda CODEMEDIA SA

...
Share
dbqraum

15.02. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień obrotu praw do akcji CODEMEDIA SA

Uchwała Nr 208/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki CODEMEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki CODEMEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCODMD00024"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CODEMEDIA-PDA" i oznaczeniem "CODA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum