Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

GPW - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 15 l ...

GPW - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 15 lipca 2014 roku (12/2014)
Share
d1d6sjf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 15 lipca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r. i kontynuowane w dniu 15 lipca 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 25 lipca 2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. W załączniku Spółka przekazuje treść jedynej uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2014 r., dotyczącej przerwy w obradach. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2014 r.pdf Treść uchwały podjętej przez ZWZ w dniu 15 lipca 2014 r.
Content of the resolution of the Ordinary General Meeting adopted on 15 July 2014.pdf Content of the resolution of the Ordinary General Meeting adopted on 15 July 2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 12/2014 Date: 15.07.2014 Topic: Adjournment of Ordinary General Meeting and content of resolution adopted on 15 July 2014 Legal basis: Article 56. 1(2) of the Act on Offering – current and periodic information Content : The Warsaw Stock Exchange (“Company”) informs that the Ordinary General Meeting of the Company, convened for 26 June 2014 and resumed on 15 July 2014, adopted a resolution on the adjournment of proceedings of the Ordinary General Meeting. The adjourned Ordinary General Meeting will resume its proceedings on 25 July 2014 at 11:00 CET at the registered office of the Company at Książęca 4, 00-498 Warsaw. Content of the resolution of the Ordinary General Meeting on the adjournment of proceedings, the only adopted on 15 July 2014, have been attached to the present report by the Company. Legal basis: §38.1 (6,7) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which
information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. | | |
| | | | |

d1d6sjf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Adam Maciejewski Prezes Zarządu
2014-07-15 Mirosław Szczepański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf