Trwa ładowanie...
d4jdi6i
d4jdi6i

GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI

...
Share
d4jdi6i

09.09. Warszawa (PAP/GPW) - Szczególne oznaczenie akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI

Uchwała Nr 1049/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 września 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. notowanych na rynku NewConnect

§ 1 Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 150 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości z możliwością zawarcia układu". § 2 Traci moc Uchwała Nr 845/2013 Zarządu Giełdy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. notowanych na rynku NewConnect. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4jdi6i

Podziel się opinią

Share
d4jdi6i
d4jdi6i