Trwa ładowanie...
d2c1woa

GPW: TELL SA

...

Share
d2c1woa

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TELL SA

Uchwała Nr 1501/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TELL S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TELL S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTELL000049". § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TELL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 grudnia 2011 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2c1woa

Podziel się opinią

Share
d2c1woa
d2c1woa