Trwa ładowanie...
d406hub

GPW: Uchwała Nr 1178/2012 - POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA

...

Share
d406hub

21.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1178/2012 - POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA

Uchwała Nr 1178/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii EB i J spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. oraz czasowego zawieszenia obrotu akcjami tej spółki

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 listopada 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.400.000 (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji serii EB, b) 185.787 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji serii J - pod warunkiem dokonania w dniu 26 listopada 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPAR0000010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań jednolitych pod nazwą skróconą "PAKADEMIA" i oznaczeniem "PAK". § 2 1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. o zawieszenie notowań akcji
tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A., oznaczonymi kodem "PLPAR0000010", począwszy od dnia 26 listopada 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r. (włącznie). 2. Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 23 listopada 2012 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub