Trwa ładowanie...
dq6ll5u

GPW: Uchwała Nr 1181/2012 - AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA

...

Share
dq6ll5u

21.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1181/2012 - AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA

Uchwała Nr 1181/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, b) 1.027.000 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii C; 2) 1.027.000 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. w wyniku emisji akcji serii B i C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dq6ll5u

Podziel się opinią

Share
dq6ll5u
dq6ll5u