Trwa ładowanie...
d2ohoo4

GPW: Uchwała Nr 79/2012 - BOWIM

...

Share
d2ohoo4

24.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 79/2012 - BOWIM

Uchwała Nr 79/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E i F spółki BOWIM S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 25 stycznia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBOWM000019": a) 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B, b) 3.882.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D, c) 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E, d) 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F; 2) notować akcje spółki BOWIM S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BOWIM" i oznaczeniem "BOW". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4