Trwa ładowanie...
d116daq

GPW: upomnienie dla spółki BINARY HELIX S.A.

05.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr ...1039/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie upomnienia spółki BINARY HELIX...

Share
d116daq

05.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr ...1039/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie upomnienia spółki BINARY HELIX S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę BINARY HELIX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Spółka BINARY HELIX S.A. nie przekazała do końca dnia 14 sierpnia 2013 r. raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r., co oznacza, że spółka ta nie przekazała raportu kwartalnego w terminie wynikającym z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom zdz/

d116daq

Podziel się opinią

Share
d116daq
d116daq