Trwa ładowanie...
d3t71hu

GPW: upomnienie spółki RSY SA

...

d3t71hu
d3t71hu

04.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Upomnienie spółki RSY SA

Uchwała Nr 648/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie upomnienia spółki RSY S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę RSY S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d3t71hu

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 6.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu raport roczny emitenta powinien zawierać m. in. roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a także opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Spółka RSY S.A. nie przekazała do dnia 2 lipca 2012 r. opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Przekazanie opinii nastąpiło w dniu 3 lipca 2012 r. co oznacza, że spółka naruszyła termin wynikający z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

d3t71hu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3t71hu