Trwa ładowanie...
d3q2knz
d3q2knz

GPW W WARSZAWIE SA rezygnacja osoby nadzorującej

...
Share
d3q2knz

25.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2011 roku otrzymała oświadczenie Pana Tomasza Zganiacza, członka Rady Giełdy, o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Giełdy z dniem 28.02.2011 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

kom espi mra

d3q2knz

Podziel się opinią

Share
d3q2knz
d3q2knz