Trwa ładowanie...
d1p61hc

GPW: wprowadzenia do obrotu akcji serii K spółki INTEGER.PL S.A.

25.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 498/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d1p61hc

25.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 498/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki INTEGER.PL S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 46.950 (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki INTEGER.PL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 kwietnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki INTEGER.PL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTEG00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1p61hc

Podziel się opinią

Share
d1p61hc
d1p61hc