Trwa ładowanie...
d4m7p4v

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BALTICON

...

Share
d4m7p4v

12.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji BALTICON

Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i E spółki BALTICON S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BALTICON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C, 2) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii D, 3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii E. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v