Trwa ładowanie...
dw75cr0
dw75cr0

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BRASTER S.A.

...
Share
dw75cr0

18.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji BRASTER S.A.

Uchwała Nr 1298/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BRASTER S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BRASTER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, 2) 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dw75cr0

Podziel się opinią

Share
dw75cr0
dw75cr0