Trwa ładowanie...
d33atwb

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA

...

Share
d33atwb

21.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA

Uchwała Nr 1397/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 23 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCELPD00013"; 2) notować akcje spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CELTIC" i oznaczeniem "CPD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d33atwb

Podziel się opinią

Share
d33atwb
d33atwb