Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji CENTROZAP S.A.

...
Share
d27uut4

28.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji CENTROZAP S.A.

Uchwała Nr 494/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Z spółki CENTROZAP S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Z spółki CENTROZAP S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 czerwca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki CENTROZAP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 czerwca 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTZP00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4