Trwa ładowanie...
d1nwnkn
d1nwnkn

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji DR KENDY SA

...
Share
d1nwnkn

11.08. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji DR KENDY SA

Uchwała Nr 806/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki DR KENDY S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DR KENDY S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: 1) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii A, 2) 21.186 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji serii B, 3) 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1nwnkn

Podziel się opinią

Share
d1nwnkn
d1nwnkn