Trwa ładowanie...
d1gyy61

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i pda BUDOSTAL-5 SA

...
Share
d1gyy61

22.06. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i pda BUDOSTAL-5 SA

Uchwała Nr 582/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BUDOSTAL-5 S.A.

d1gyy61

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BUDOSTAL-5 S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: a) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji serii C, b) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii D; 2) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BUDOSTAL-5 S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BUDOSTAL-5 S.A. w wyniku emisji akcji serii D.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d1gyy61

Podziel się opinią

Share
d1gyy61
d1gyy61