Trwa ładowanie...
d3jesk1

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i pda SMS KREDYT HOLDING

...
Share
d3jesk1

07.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji i pda SMS KREDYT HOLDING

Uchwała Nr 860/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii A, b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C; 2) 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1