Trwa ładowanie...
drsa1k5

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i pda spółki TELEMEDYCYNA

...

Share
drsa1k5

12.08. Warszawa (PAP) - wprowadzenie do obrotu akcji i pda spółki TELEMEDYCYNA POLSKA SA

Uchwała Nr 808/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

drsa1k5

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A, b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii B; 2) 800.000 (osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

drsa1k5

Podziel się opinią

Share
drsa1k5
drsa1k5