Trwa ładowanie...
d19ex7x

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA spółki VENO

...

Share
d19ex7x

20.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA spółki VENO

Uchwała Nr 1311/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 313.154.715 (trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 2) do 313.154.715 (trzystu trzynastu milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset piętnastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich
przydziału; 3) do 313.154.715 (trzystu trzynastu milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki VENO S.A. w wyniku emisji tych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d19ex7x

Podziel się opinią

Share
d19ex7x
d19ex7x