Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED

...
Share
d2um0pr

08.08. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED

Uchwała Nr 775/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 9 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 7.096.000 (siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych spółki KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED, o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "CY0102492119"; 2) notować akcje spółki KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KDMSHIPNG" i oznaczeniem "KDM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr