Trwa ładowanie...
d2ocm3c

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji OPEN FINANCE

...
Share
d2ocm3c

20.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji OPEN FINANCE

Uchwała Nr 522/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPEN FINANCE S.A. § 1 1. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPEN FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 2. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 kwietnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLOPNFN00010". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2ocm3c

Podziel się opinią

Share
d2ocm3c
d2ocm3c