Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji OPEN FINANCE SA

...
Share
d48blk5

04.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji OPEN FINANCE SA

Uchwała Nr 423/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki OPEN FINANCE S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 5 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki OPEN FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLOPNFN00010": a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii A, b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji serii B; 2) notować akcje spółki OPEN FINANCE S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OPENFIN" i oznaczeniem "OPF". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5