GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji PAK

29.10.2012 12:39, aktual.: 29.10.2012 12:53

...

29.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji PAK

Uchwała Nr 1082/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i B1 spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 30 października 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLZEPAK00012": a) 40.020.000 (czterdzieści milionów dwadzieścia tysięcy) akcji serii A1, b) 12.006.000 (dwanaście milionów sześć tysięcy) akcji serii B1; 2) notować akcje spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZEPAK" i
oznaczeniem "ZEP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także