Trwa ładowanie...
d4k1zsu

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B spółki ZUE SA

...

Share
d4k1zsu

29.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B spółki ZUE SA

Uchwała Nr 1117/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ZUE S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 3 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ZUE S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: a) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji serii A, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 3 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZUE0000015", b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii B, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZUE0000015"; 2) notować akcje spółki ZUE S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZUE" i oznaczeniem "ZUE". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4k1zsu

Podziel się opinią

Share
d4k1zsu
d4k1zsu