Trwa ładowanie...
d3sni6l

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BALTICON

...

Share
d3sni6l

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BALTICON

Uchwała Nr 123/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BALTICON S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BALTICON S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3sni6l

Podziel się opinią

Share
d3sni6l
d3sni6l