Trwa ładowanie...
drctevh

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki CUBE.ITG

...
Share
drctevh

25.01. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki CUBE.ITG

Uchwała Nr 104/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki CUBE.ITG S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki CUBE.ITG S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

drctevh

Podziel się opinią

Share
drctevh
drctevh