Trwa ładowanie...
dkvhnwv

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROHOLD BULGARIA AD

...

Share
dkvhnwv

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROHOLD BULGARIA AD

Uchwała Nr 1496/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki EUROHOLD BULGARIA AD z siedzibą w Sofii

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 15 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 108.643.712 (sto osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwanaście) akcji spółki EUROHOLD BULGARIA AD o wartości nominalnej 1 BGN (jeden lew bułgarski) każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "BG1100114062"; 2) notować akcje spółki EUROHOLD BULGARIA AD, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROHOLD" i oznaczeniem "EHG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dkvhnwv

Podziel się opinią

Share
dkvhnwv
dkvhnwv