Trwa ładowanie...
d3keb4e

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki FEERUM SA

...

Share
d3keb4e

28.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki FEERUM SA

Uchwała Nr 557/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki FEERUM S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 31 maja 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki FEERUM S.A., o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFEERM00018", b) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFEERM00018", c) 3.060.301 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFEERM00018", d) 2.942.615 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFEERM00018", e) 2.200.000 (dwa
miliony dwieście tysięcy) akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 maja 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLFEERM00018"; 2) notować akcje spółki FEERUM S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FEERUM" i oznaczeniem "FEE". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3keb4e

Podziel się opinią

Share
d3keb4e
d3keb4e