Trwa ładowanie...
d2wcgpf

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki IGORIA TRADE SA

...
Share
d2wcgpf

01.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki IGORIA TRADE SA

Uchwała Nr 1463/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki IGORIA TRADE S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki IGORIA TRADE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 2.000.001 (dwa miliony jedna) akcja serii A, 2) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf