Trwa ładowanie...
d1pzgf8

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INVISTA SA

03.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1022/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...

Share
d1pzgf8

03.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1022/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, E1, F, G, H oraz I spółki INVISTA S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 5 września 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INVISTA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019", b) 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019", c) 1.953.446 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019", d) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
"PLECMNG00019", e) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019", f) 8.000 (osiem tysięcy) akcji serii E1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 września 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLECMNG00019", g) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019", h) 4.305.000 (cztery miliony trzysta pięć tysięcy) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECMNG00019", i) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 września 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLECMNG00019", j) 64.260.000 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii I, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5
września 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLECMNG00019"; 2) notować akcje spółki INVISTA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVISTA" i oznaczeniem "INV". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d1pzgf8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1pzgf8
d1pzgf8