Trwa ładowanie...
d2390po

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki IPOPEMA SECURITIES SA

...

Share
d2390po

19.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wrowadzenie do obrotu akcji spółki IPOPEMA SECURITIES SA

Uchwała Nr 201/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki IPOPEMA SECURITIES S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 174.107 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedem) akcji serii C spółki IPOPEMA SECURITIES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii C spółki IPOPEMA SECURITIES S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLIPOPM00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom amp/

d2390po

Podziel się opinią

Share
d2390po
d2390po