Trwa ładowanie...
d2g0sr5

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MABION SA

...

Share
d2g0sr5

12.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MABION SA

Uchwała Nr 648/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MABION S.A. § 1 1. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 czerwca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MABION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 czerwca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00016". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5