Trwa ładowanie...
d1ok4a8

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MACRO GAMES

...
Share
d1ok4a8

25.01. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MACRO GAMES

Uchwała Nr 99/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MACRO GAMES S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 15.250.000 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MACRO GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) do 7.625.000 (siedmiu milionów sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MACRO GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 3) do 7.625.000 (siedmiu
milionów sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MACRO GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MACRO GAMES S.A. w wyniku emisji tych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8