Trwa ładowanie...
d1ro2yl

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MOSTOSTAL PŁOCK

...

Share
d1ro2yl

25.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MOSTOSTAL PŁOCK

Uchwała Nr 1430/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki MOSTOSTAL PŁOCK S.A. § 1 Na podstawie Uchwały Nr 83/628/98 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 sierpnia 1998 r. oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.175 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć) akcji serii A i B spółki MOSTOSTAL PŁOCK S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMSTPL00026", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 grudnia 2011 r. zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1ro2yl

Podziel się opinią

Share
d1ro2yl
d1ro2yl