Trwa ładowanie...
d1nn8gs

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MW TENIS

...

Share
d1nn8gs

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MW TENIS

Uchwała Nr 1527/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MW TENIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MW TENIS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1nn8gs

Podziel się opinią

Share
d1nn8gs
d1nn8gs