Trwa ładowanie...
d4hn6pj

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki NAVIMOR-INVEST

...

Share
d4hn6pj

26.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki NAVIMOR-INVEST

Uchwała Nr 844/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki NAVIMOR-INVEST S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 123.500 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki NAVIMOR-INVEST S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4hn6pj

Podziel się opinią

Share
d4hn6pj
d4hn6pj