Trwa ładowanie...
d14kiun

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki SETANTA FINANCE GROUP

...

Share
d14kiun

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki SETANTA FINANCE GROUP

Uchwała Nr 1358/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki SETANTA FINANCE GROUP S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SETANTA FINANCE GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji serii A, 2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii B, 3) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii C, 4) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 5) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii E. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun