Trwa ładowanie...
d14vtqo

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki W INVESTMENTS SA oraz zawieszenie ich obrotu

27.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 225/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

d14vtqo
d14vtqo

27.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 225/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki W INVESTMENTS S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 148.738.177 (sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki W INVESTMENTS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 3 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki W INVESTMENTS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLARIEL00046". § 3 1. Po rozpatrzeniu wniosku spółki W INVESTMENTS S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki W INVESTMENTS
S.A., w tym akcjami, o których mowa w § 1 i 2, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLARIEL00046", w okresie od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. (włącznie). 2. Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki W INVESTMENTS S.A., o których mowa w ust. 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 28 lutego 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki W INVESTMENTS S.A. nie będą przyjmowane. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d14vtqo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d14vtqo