Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ZREMB-CHOJNICE

...
Share
d36d9ov

03.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji ZREMB-CHOJNICE.

Uchwała Nr 154/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 lutego 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZBMZC00019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov