Trwa ładowanie...
dh0b6bm

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji DENT-A-MEDICAL SA

...

Share
dh0b6bm

12.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji DENT-A-MEDICAL SA

Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E1 spółki DENT-A-MEDICAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DENT-A-MEDICAL S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda: 1) 12.703.356 (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D, 2) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm