Trwa ładowanie...
d3h4f6o

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji NEMEX SA

...

Share
d3h4f6o

24.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji NEMEX SA

Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki NEMEX S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki NEMEX S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A, 2) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o