Trwa ładowanie...
d1czfzd

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji oraz pda spółki ANALIZY ONLINE SA

...

Share
d1czfzd

21.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji oraz pda spółki ANALIZY ONLINE SA

Uchwała Nr 913/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ANALIZY ONLINE S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ANALIZY ONLINE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 1.210.000 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii A, b) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii B; 2) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ANALIZY ONLINE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ANALIZY ONLINE S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1czfzd

Podziel się opinią

Share
d1czfzd
d1czfzd