Trwa ładowanie...
d3zqh03

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA

...

Share
d3zqh03

24.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA

Uchwała Nr 842/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i I spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda: 1) 3.000 (trzy tysiące) obligacji serii G, 2) 1.600 (jeden tysiąc sześćset) obligacji serii I. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3zqh03

Podziel się opinią

Share
d3zqh03
d3zqh03