Trwa ładowanie...
dtey7zi

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

...
Share
dtey7zi

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Uchwała Nr 334/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.977 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dtey7zi

Podziel się opinią

Share
dtey7zi
dtey7zi